Bemiddelen bij geschillen na de uitvoering van zonweringsopdrachten.

Natuurlijk wordt het overgrote deel van de uitgevoerde opdrachten tot tevredenheid van opdrachtgever en leverancier afgehandeld. Maar in die gevallen waar toch iets fout gaat en de partijen zelfstandig niet tot een oplossing kunnen komen, kan een bemiddelaar met inhoudelijke kennis van zaken vaak de oplossing bieden. Dit voorkomt dat zaken escaleren en eindeloos doorsudderen. Een objectieve beoordeling en rapportage helpen om partijen bij elkaar te brengen, waarna samen een passende oplossing wordt gevonden en de zaak kan worden afgesloten.